2017-11-12
ماساژ سنگ داغ چیست؟

ماساژ سنگ داغ چیست؟

ماساژ سنگ داغ چیست؟ ماساژ سنگداغ، ماساژ خاصی می ­باشد که در آن درمانگر از سنگ ­های صاف و داغ بر روی دست خود و یا قرار دادن […]
2017-10-09
حس-ششم

فهمیدن نقش پروپریوسیپیتور­ها (حس ششم) در یک ماساژ­درمانی ایمن و اثربخش

فهمیدن نقش پروپریوسیپیتور­ها (حس ششم) در یک ماساژ­درمانی ایمن و اثربخش   به عنوان یک ماساژ درمانگر، این حیاتی است که ما درک کاملی از حس […]