چرا بونسای؟


بونسای در زبان ژاپنی به معنی کاشت گیاه در گلدان است. برای به ثمر رسیدن این گیاه با ظاهر معروف خود، به تفکر، ممارست و تعمق احتیاج است. شیوه های مختلف پرورش بونسای وجود دارد که ما را به شکل مطلوب خود می رساند. در نهایت بعد از تلاش برای رشد بونسای، این لذت از زیبایی خیره کننده آن است که برای بیننده باقی می ماند.

درباره ما

با ما در ارتباط باشید